Comments - Agari.nio

All comments are public, but you can't write a comment without being logged in. If you see a comment that isn't nice, contact me: mikael@roboro.se. Abuse will not be tolerated.

Pixel Perfect - 2017-04-19 20:57:01
Bra jobbat! Jag gillar svårighetsgraden i att se vilka grejer du kan och inte kan äta. Spelet är kul fast går väldigt snabbt att lära sig att komma långt i. Om du skulle kunna öka svårighetsgraden i det andra så skulle spelet ta längre tid att klara (med detta menar jag att du lägger till en svårighet som du inte väljer i prompt rutor). Sakerna som du matar in skulle kunna sparas så att du slipper få två prompt-rutor varje gång du startar spelet.