Penslar (under utveckling)


Om bilden är större en ritytan:

Klipp bort överflödet
Skala bilden precis så allt kommer med
Skala bilden precis så den fyller hela ritytan

Stäng